تعمیر انواع مایکروفر

اینکه مایکروفر یا مایکروویو شما چه برندی و از چه مدلی می باشد و یا آن را از کجا خریده اید مهم نمی باشد. تعمیرکاران مجرب تعمیرگاه و نمایندگی مجاز دیار سرویس آماده پذیرش مسئولیت تعمیرات مایکروفر شما با تعهد کامل می باشند.

جهت درخواست تعمیرات و سرویس ماکروفر با تماس بگیرید

Open chat